Polityka prywatności

Pathfinder sp. z o.o. ma obowiązek zapewnić odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami.

Adminstratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pathfinder sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Sienkiewicza 10 lok. 7, NIP: 7252071977.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych można podjąć poprzez email – office@path-finder.pl lub telefonicznie +48 665 530 188.

Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonych rekrutacji, wyszukiwania kandydatów do zatrudnienia lub polecenia ich naszym klientom – firmom poszukującym pracowników. Ponadto w celu prowadzenia obsługi finansowej, kadrowej, procesów szkoleniowych oraz innych działań wymaganych przepisami prawa.

W celu dokonywania wyboru najlepszych kandydatów do pracy dokonujemy oceny i analizy napływających do nas zgłoszeń – drogą tradycyjną oraz elektroniczną poprzez adresy mailowe, a także formularze kontaktowe pod ogłoszeniami zamieszczonymi na naszej stronie.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody lub gdy jest to niezbędne w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy, w przypadku realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane poprzez formularz kontaktowy lub adres mailowy zbierane są na podstawie zgody. Każda osoba korzystająca z tej drogi komunikacji ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (cofnięcie takie nie ma wpływu na czynności podjęte wcześniej), ma prawo do wglądu i sprostowania swoich danych, wniesienia sprzeciwu przetwarzania, żądania usunięcia danych oraz do przenoszenia danych do innych Administratorów na określonych zasadach. Ponadto prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przetwarzania.